Menengah Rendah (Tingkatan 1 - Tingkatan 3) 2019
Bil  Mata Pelajaran Bil Mata Pelajaran
1 Bahasa Melayu 8 Geografi
2 Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam
3 Bahasa Tamil 10 Kemahiran Hidup Bersepadu (SP, KT, ERT)
4 Bahasa Cina 11 Pendidikan Sivik & Kewarganegaan
5 Matematik 12 Pendidikan Seni
6 Sains 13 Pendidikan Jasmani & Kesihatan
7 Sejarah 14 Pendidkan Moral

 

Menengah Atas Aliran Sains (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) 2019
Bil  Mata Pelajaran Bil Mata Pelajaran
1 Bahasa Melayu 9 Matematik Tambahan
2 Bahasa Inggeris 10 Fizik 
3 Bahasa Tamil 11 Kimia
4 Bahasa Cina 12 Biologi
5 Matematik 13 Lukisan Kejuruteraan
6 Sejarah 14 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
7 Pendidikan Islam 15 Pendidikan Jasmani & Kesihatan
8 Pendidkan Moral

 

Menengah Atas Aliran Sastera (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) 2019
Bil  Mata Pelajaran Bil Mata Pelajaran
1 Bahasa Melayu 9 Sains 
2 Bahasa Inggeris 10 Pendidikan Seni Visual
3 Bahasa Tamil 11 Prinsip Akaun
4 Bahasa Cina 12 Ekonomi Asas
5 Matematik 13 Teknologi Maklumat & Komunikasi
6 Sejarah 14 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
7 Pendidikan Islam 15 Pendidikan Jasmani & Kesihatan
8 Pendidkan Moral

 

Menengah Atas Aliran Vokasional (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) 2019
Bil  Mata Pelajaran Bil Mata Pelajaran
1 Bahasa Melayu 8 Pendidikan Moral
2 Bahasa Inggeris 9 Sains
3 Bahasa Tamil 10 Katering dan Penyajian
4 Bahasa Cina 11 Landskap dan Nurseri
5 Matematik 12 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
6 Sejarah 13 Pendidikan Jasmani & Kesihatan
7 Pendidikan Islam

 

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2019
Bil  Mata Pelajaran Bil Mata Pelajaran
1 Bahasa Melayu 6 Pendidikan Moral
2 Bahasa Inggeris 7 Kemahiran Manipulatif
3 Matematik 8 Kemahiran Hidup Bersepadu
4 Sains 9 Pendidikan Seni Visual
5 Pendidikan Islam 10 Pengurusan Tingkah Laku

 

 

 

 

i THINK Programme Response Students

i THINK Programme Response Teachers

Assignment FrogVLE

PETA PEMIKIRAN I THiNK

HJH. SALWATI BINTI SETIA

PENGETUA

SMK MAMBAU  

Program Pengantarabangsaan

Sistem Pengurusan Sekolah SSO

SSQS 2018

i-THINK (myGfL)

Carian ID FrogVLE SMKM

Activate 1BestariNet Yes ID

Login Pintas Ke FrogVLE SMK Mambau

SPL KPM

EPSA INTAN

Aplikasi Online Pelajar

JPA Matrikulasi UPU KPM Senarai IPTA Malaysia Senarai IPTS Malaysia KPT Politeknik KPT Kolej Komuniti Kolej Teknologi YPC

Senarai Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA

Universiti MalayaUniversiti Kebangsaan MalaysiaUniversiti Putra MalaysiaUniversiti Sains MalaysiaUniversiti Teknologi MalaysiaUniversiti Malaysia SabahUniversiti Pendidikan Sultan IdrisUniversiti Pertahanan Nasional MalaysiaUniversiti Utara MalaysiaUniversiti Malaysia PerlisInternasional Islamic University MalaysiaUniversiti Teknologi MARAUniversiti Malaysia KelantanUniversiti Malaysia PahangUniversiti Malaysia TerengganuUniversiti Malaysia SarawakUniversiti Sains Islam MalaysiaUniversiti Tun Hussein Onn MalaysiaUniversiti Teknikal Malaysia MelakaUniversiti Sultan Zainal Abidin